Search
Close this search box.

Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Šiaulių rajono SPT – priešgaisrinė tarnyba įgyvendina veiklą, skirtą prevencijai, gaisrų gesinimui, gelbėjimui ir kitoms skubioms situacijoms įveikti – prisidedant prie visuomenės saugumo ir nelaimių mažinimo.

Šiaulių rajono SPT

Pagrindinis Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos tikslas – išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ir kitų įvykių poveikio. Tarnyba saugo įvairių nuosavybės formų turtą nuo gaisrų, vykdo pirminius gelbėjimo darbus katastrofų, gamybinių avarijų metu, teikia techninę pagalbą rajono savivaldybės organizacijoms ir gyventojams įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Gesinti

Gesinti gaisrus ir atlikti kitus pirminius gelbėjimo darbus, vadovaujantis gaisrų prevencijos priemonių ir gaisrų analize, rengti pasiūlymus, kaip gerinti priešgaisrinę gyvenamųjų vietovių ir objektų apsaugą.

Informuoti

Rengti, informuoti visuomenę apie gaisrų priežastis ir padarinius, teikti konsultacijas, organizuoti ir vykdyti agitacines-informacines priemones priešgaisrine tematika.

Užtikrinti

Užtikrinti sąveiką su rajono savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, elektros, dujų, vandens tiekimo tarnybomis gesinant gaisrus bei vykdant pirminius gelbėjimo darbus.

Susisiekite su mumis

Klauskite, siūlykite, patarkite...

Skip to content