Search
Close this search box.

Korupcijos prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veiklos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu 8 800 66 004, el. paštu korupcija@sam.lt.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį padarius nusikaltimą. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė LR baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje ugniagesys skyrininkas Evaldas Antakauskas.

Kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų gali kreiptis į:

– Evaldą Antakauską, atsakingą asmenį tel. +370 67056340 arba el. paštu evaldasantakauskas@gmail.com;

– Rolandą Spulginą, tarnybos viršininką, tel. +37068663037 arba el. paštu rolandasspt@gmail.com.

Kreipiantis raštu apie Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir/ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų faktus prašome nurodyti:

– vardą, pavardę;
– savo gyvenamosios vietos adresą;
– darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami (vardą, pavardę, pareigas);
– skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio veikla, taip pat laiką, vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, naudingas ir reikšmingas aplinkybes;
– jei siunčiate laišką paštu, būtina nurodyti tikslų Jūsų ir mūsų adresą (Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r., Lietuva).

Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos dokumentai, susiję su korupcijos prevencija:

Skip to content